Průběžná kontrola kvality

Většina firem se s větším nebo menším úspěchem zaměřuje na vstupní a výstupní kontrolu. My ale říkáme, zaměřte se i na průběžnou kvalitu procesu.


Většina firem se s větším nebo menším úspěchem zaměřuje na vstupní a výstupní kontrolu. My ale říkáme, zaměřte se i na průběžnou kvalitu procesu.

Představme si, že si jdeme koupit nějaký výrobek nebo produkt. Například kolo. Naše poslední kolo mělo neustálé problémy s přehazovačkou. Jak si kvalitu takové přehazovačky můžeme zkontrolovat? Pravděpodobně nejprve uděláme vizuální kontrolu. Je všechno tak jak má být?  Nejsou na přehazovačce nějaké abnormality? Dále můžeme vyzkoušet funkci. S kolem se projedeme a otestujeme si přehazovat rychlosti. Posloucháme, zda při změně rychlosti nedochází k nestandardnímu zvuku. Takto můžeme pokračovat dále, ale zaručí nám to, že je přehazovačka kvalitní? Samozřejmě, že ne! Abychom měli téměř jistotu, museli bychom zkontrolovat celý proces výroby. A to by se nám kvůli jednomu kusu nevyplatilo.

Kdo by tedy měl proces kontrolovat? Zajisté přímo výrobce přehazovaček. Kvalita procesu by měla být zajištěna certifikací firmy, ale všichni víme, jak to vypadá v praxi. Proto si přímý zákazní (např. výrobce kol) měl ověřit kvalitu procesu každého dodavatele (např. výrobce přehazovaček). Jak se dá proces ověřit? Tím že budeme chtít po dodavateli prokázání kvality procesu.

Co by měl dodavatel zajistit?

FMEA – Má dodavatel zpracovanou analýzu rizik Na daný produkt? Ne? Tak jak může odhadnout, co se mu může pokazit.

Nápravné akce – Musí být prokázáno, že nápravné akce byly zavedeny a jsou dlouhodobě udržitelné. Nejedná se pouze jen o akce z procesní a konstrukční FMEA, ale doporučuji chtít od dodavatele, aby byly zavedené denní porady, ze kterých bude zápis například formou PDCA

Záznam kvality. Existuje kontrolní list nebo jiné záznamy kvality. Z hlediska kvality je ideální proces rozdělit do co nejmenších úseků a po každém úseku udělat záznam kvality. Ale pozor nekontrolujte jakoukoliv kravinu.

CPK dodávaných dílů – že bych měl nechat na dodavateli, jak si zajišťuje kvalitu nakupovaných nebo vyráběných dílů? Omyl! Právě podle tohoto lze odhadnout, jak kvalitní bude finální výrobek.

Můžete jít stále více a více od detailů a požadovat existencí zlepšovacích návrhů, autonomní údržbu strojů, proškolení zaměstnanců atd. Dejte si však pozor, zda se čas nad tím strávený vyplatí.

Co když ani toto nepomůže a dodavatel stále nedodává v požadované kvalitě? Vyměňte ho za jiného.  A co když je pro Vás klíčový? Řešením je interim manažer/inženýr kvality. Není to sice ideální a nákladné řešení. Ale pro zlepšení kvality procesu je to rychlé řešení.

Co takový rezident dělá? Přímo vám reportuje dodržování dohodnutých kontrol a opatření. Nechte dodavatele, aby ho platil on. Přece vy nejste odpovědní za jejich nekvalitu.

Potřebujete takového interim manažera? Kontaktujte nás a my vám s tím rádi pomůžeme.